Kancelaria Milewscy Adwokaci i Radcowie Prawni
+48 514 442 555

Aktualności

W pierwszej kolejności należy dokonać rozróżnienia na wydziedziczenie sensu stricto i sensu largo. Wydziedziczeniem sensu largo jest taka sytuacja w której spadkodawca pozbawia spadkobiercę ustawowego przypadającego mu z mocy ustawy udziału ...
Read More
Pozycja procesowa dowodu z opinii biegłego omówiona w pierwszej części artykułu (link), prowadzi do wniosku, że właściwe przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego ma kluczowe znaczenie dla postępowań, w których wykazanie ...
Read More
Specyfika współczesnych sporów cywilnych, zwłaszcza gospodarczych, wiąże się ze znaczącym wzrostem znaczenia środka dowodowego w postaci opinii biegłego. Dowód z opinii biegłego staje się kluczowym elementem sprawy o roszczenia pieniężne, ...
Read More