Kancelaria Milewscy Adwokaci i Radcowie Prawni
+48 884 888 145

RODO

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Jan Milewski – Kancelaria Radcy Prawnego/Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego
oraz
Malwina Milewska – Kancelaria Adwokacka/Doradztwo Strategiczne

są Administratorami Państwa danych osobowych.

              II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Prosimy o kierowanie zapytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych pod e-mailem [biuro@milewscylegal.pl]; pod numerem telefonu [884 888 145]; lub pisemnie na adres ul. Gdańska 49A, 01-633 Warszawa.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono następujące cele przetwarzania Państwa danych osobowych;

  1.  w celu zawarcia umowy o obsługę prawną na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2.   w celu wykonania umowy określonej w pkt 1 powyżej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3.  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5.  w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na mocy decyzji Sądu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)

         IV. Prawo do sprzeciwu

  1.     W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Zostanie zaprzestane przetwarzanie Państwa danych w tych celach, chyba że możliwe będzie do wykazania, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

            V. Okres przechowywania danych

  1.     Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o obsługę prawną bądź przekazane na mocy decyzji Sądu będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z ww. umową, czyli do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z ww. umowy powiększonych o okres jednego roku liczonego od końca roku kalendarzowego. Dodatkowy okres roku przechowywania danych został ustalony na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem ewentualnej korespondencji, zaś liczenie okresu od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla wszystkich umów kończących się w danym roku.

        VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)  prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)  prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII.        Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy o obsługę prawną